10 gedragsregels voor op de Westfriese voetbalvelden

WESTFRIESLAND – Om de toenemende agressiviteit op de voetbalvelden een halt toe te roepen zijn er 10 basisregels opgesteld.

In deze gedragsregels staan de basisregels hoe om te gaan met o.a. discussies op de Sociale Media maar vooral dat er geen wangedrag wordt geaccepteerd. De voetbalclubs zullen zich aan deze basisregels moeten conformeren.

 1. wij keuren discussies op social media af: Discussies op social media worden individueel gestart, zonder voorafgaande goedkeuring van de vereniging. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat onze leden op social media zetten. Wij spreken elkaar wel aan als er verkeerde zaken op social media geplaatst worden. Wij zullen ook actief reageren als er escalatie dreig voor de betrokkenen. Contact tussen de verschillende clubs is dan essentieel
 2. wij steunen te allen tijde de scheidsrechter en grensrechters: Bij onze club is respect voor elke scheids- en grensrechter een vanzelfsprekendheid. Bij eventuele meningsverschillen wordt het gelijk niet op het veld gehaald. We gaan in de bestuurskamer of wedstrijdsecretariaat in gesprek, waarbij we er vanuit gaan dat we met begrip voor elkaar en een handdruk uit elkaar gaan.
 3. wij bespreken incidenten met elkaar: Als er een incident is bespreken wij dit met elkaar om onderling tot een oplossing komen.Is een incident of situatie bovengemiddeld en niet door betrokkenen uit te werken dan  maken wij hiervan melding binnen de vereniging.
 4. wij steunen elkaar als clubs: Indien een incident wordt geconstateerd en gerapporteerd wordt de melding ook overgenomen door de ontvangende vereniging. Hieruit volgt geen discussie. Mogelijk dat  er meer informatie noodzakelijk is voor een goede beoordeling, actieve terugkoppeling van de status is hierbij essentieel.
 5. wij accepteren geen wangedrag: Bij onze club wordt verbaal of fysiek wangedrag niet geaccepteerd. Bij signalering hiervanzullen we de betreffende begeleider/coach hierop aanspreken gevolgd door een bericht  aan het bestuur van de betrokken vereniging. We verwachten dan binnen een week een
  tegenbericht of een oplossing
 6. wij benoemen bij iedere club een aanpreekpunt met betrekking tot gedrag: Er is een aanspreekpunt, een commissie, comité of vertrouwenspersonen binnen de club als het gaat om incidenten, gedrag en mentaliteit op en rond de velden.
 7. wij hebben allemaal een gedragsreglement: Ons gedragsreglement geeft een opsomming aan van hoe wij verwachten dat onze leden,supporters, tegenstanders, scheidsrechters en eenieder die ons complex bezoekt zich  gedraagt. Voorbeelden zijn aanmoedigen, commentaar op de leiding, plezier, presteren,
  omgaan met materialen, houding en spelaanwijzingen enz.
 8. wij schudden elkaar voor en na de wedstrijd de hand: Al onze teams stellen zich voor aanvang van de wedstrijd rond de middencirkel op enwensen elkaar een sportieve en leuke wedstrijd toe door middel van het schudden van elkaars hand cq aan het einde van de wedstrijd.
 9. wij laten kleedkamers netjes en opgeruimd achter: We zijn te gast bij de verenigingen. We gebruiken de accommodatie en de ontvangenmaterialen alszijnde ons eigen complex en spullen.  En als we gebruik hebben gemaakt van de accommodatie zorgen we ervoor dat, door het team, deze netjes wordt achtergelaten.
 10. wij spreken elkaar langs de lijn aan op gedrag: Als vereniging willen wij een veilige omgeving bieden voor onze leden en ouders. Spelersen ouders zijn bij ons te gast. Hier hoort een goed voorbeeldgedrag bij. Wij spreken  iedereen aan langs de lijn als het getoonde gedrag niet overeenkomt met onze normwaarden van de vereniging. Als wij iemand aanspreken gaan wij er ook vanuit dat degene open staat en luistert als deze wordt aangesproken.

[signof

Reageer op dit onderwerp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.